Mobil uygulama geliştirme

Tüm işletmeler büyümek ve karlarını artırmak için çaba harcarlar. Mobil uygulamalar işletme için eski müşterilerini muhafaza etmek ve yenilerini çekmek için önemli aşamalardan biridir. Biz sizin için android ve ios üzerinden mobil uygulamalar geliştiririz. Uygulamalar marka ve şirket imajı açısından önemli bir yere sahiptir. Sizin için uygun çözümler üretiriz.
Anketi doldurun

ÇALIŞMA AŞAMALARI

01

BİLGİ TOPLAMA

Diğer uygulamaların eksiklerini belirleyerek bunu rakipleriniz karşısında avantaja dönüştürürüz. Sizin fikir ve düşünceleriniz uygulamayı şekillendirir. Size Android ve iOS için uygulama geliştirme yapmayı tavsiye ederiz çünkü bu sayede mobil kullanıcıların %95 ne ulaşabilirsiniz .

02

UX/UI DİZAYN

Uygulama güzel olmalıdır fakat aynı zamanda basit ve kolay anlaşılır bir arayüze sahip olmalıdır.

03

Geli̇şti̇rme

Uygulama geliştirirken yerli imkanlardan istifade ediyoruz.Bu istikrarlı bir ürün geliştirme için bize olanak sağlar ve proje bütçesini azaltır.

04

TEST AŞAMASI

Mobil testler uygulamaların gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Farklı işletim sistemlerinde ve uygulama sürümlerinde test edilerek uygulamanın hazır olup olmadığı kontrol edilir.

05

UYGULAMANIN ÇALIŞTIRILMASI

Sizin müşterilerinizin ürün ve hüzmetlerinize ulaşabilmesi için, uygulama Google Play ve App Store'a yüklenir, mağazalarda satış sayfası oluşturulur ve arama motoru optimizasyonu yapılır .

Mobil uygulama geliştirme fiyatı ne kadar?

Bu soruya kesin bir cevap vermemiz projenin detaylarını bilmeden mümkün değil. Mobil uygulamalar, müşteri talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulur. Uygulamanın hacmi, karmaşıklığı ve harcanan zaman maliyetleri etkiler. Ürün tanıtım ve pazarlaması ayrı maliyetlendirilir.

Mobil uygulama geliştirme maliyeti

Projenin maliyetini hesaplayabilmek için ayrıntılı bilgi gerekir. Bize mesaj bırakın, 1 iş gününde sizinle temasa geçilecektir.

Tahmini bütçe

Политика конфиденциальности

IDSI уважает Ваше право на неприкосновенность личной жизни и строго соблюдает правила конфиденциальности. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») предусматривает все типы информации, которая собирается в ходе Вашего пользования веб-сайтом https://idsi-apps.com (далее – «Сайт»), и порядок использования и передачи данной информации компанией IDSI.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую Политику, чтобы ознакомиться с правилами в отношении обращения с Вашей персональной информацией. Настоящая Политика не распространяется на информацию, которую Вы предоставляете IDSI или которую IDSI собирает иным способом, нежели через сеть Интернет. Она также не распространяется на информацию, которая собирается с помощью других связанных или сторонних веб-сайтов или приложений, содержащих ссылки на Сайт, или доступ к которым осуществляется с Сайта.

Ваше согласие

Используя Сайт, Вы соглашаетесь с тем, что при передаче личной информации через Сайт Вы предоставляете IDSI право на ее сбор, использование и раскрытие в порядке, предусмотренном настоящей Политикой.

Собираемая информация

IDSI не осуществляет сбор личной информации о Вас без Вашего на то согласия или разрешения и не требует предоставления какой-либо личной информации для доступа на свой веб-сайт.

Как и многие другие веб-сайты, Сайт может активно собирать и хранить личную информацию, добровольно предоставляемую Вами в ходе пользования Сайтом, в том числе в ходе пересылки веб страниц по электронной почте, а также в ходе Вашего общения с IDSI по электронной почте по вопросам, связанным с Сайтом.

IDSI вправе собирать от вас следующую информацию:

 • добровольно предоставляемая компании IDSI личная информация, например, Ваше полное имя и адрес электронной почты;
 • информация, собираемая в ходе Вашего пользования Сайтом, например, Ваш IP-адрес, файлы cookie и веб-маяки.

Добравольно предоставляемая информация:

 • личная информация, предоставляемая Вами по просьбе Сайта, например, при направлении через Сайт по электронной почте сообщения, касающегося информации, размещенной на Сайте, самому себе или другому лицу. Если Вы пожелаете воспользоваться данной функцией, Вы можете предоставить IDSI свой адрес электронной почты или адрес электронной почты своего друга, чтобы мы смогли направить Ваше сообщение;
 • записи и копии сообщений, направляемых Вами в адрес IDSI (включая адреса электронной почты).

Информация об ip-адресах, файлы cookie и вэб-маяки:

 • В ходе Вашего пользования Сайтом мы можем собирать информацию без Вашего участия. IDSI вправе собирать информацию о Вашем компьютере и подключении к сети Интернет (в том числе информацию о Вашем IP-адресе, типе операционной системы и браузера) в целях системного администрирования и предоставления обобщенной информации нашим рекламодателям. Данная информация не позволяет идентифицировать личность конкретных пользователей Сайта и представляет собой статистические данные об их оборудовании, просмотренных ими страницах Сайта и их действиях на Сайте.
 • Для сбора информации о пользовании Сайтом в целях повышения его удобства для пользователей Сайт может использовать файлы cookie. Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, который веб-браузер может сохранить на жестком диске Вашего компьютера и который позволяет Сайту запомнить информацию о Вас и Ваших настройках. Файлы cookie не могут быть использованы для получения любых других данных с жесткого диска Вашего компьютера, передачи компьютерных вирусов или получения адреса Вашей электронной почты. При простом просмотре Вами страниц Сайта файл cookie идентифицирует исключительно Ваш браузер.
 • Страницы Сайта могут содержать электронные изображения, известные как «веб-маяки» (или «однопиксельные gif-файлы»), позволяющие IDSI подсчитывать пользователей, посетивших данные страницы, а также собирать другие статистические данные, относящиеся к Сайту (например, отслеживать популярность определенных страниц Сайта, а также проверять целостность системы и сервера). Веб-маяки не используются для получения доступа к Вашим персональным данным и личной информации на Сайте, а используются исключительно для сбора обобщенных статистических данных о пользовании Сайтом.

Использование и раскрытие информации и персональных данных

С учетом условий, предусмотренных настоящей Политикой, IDSI вправе использовать Вашу информацию и персональные данные для повышения качества содержащейся на Сайте информации, внесения в Сайт изменений с учетом Ваших предпочтений, а также для направления Вам информации (по Вашему запросу) в целях маркетинга, исследовательских целях и других целях, предусмотренных Политикой. Информация и персональные данные, которые Вы предоставляете через Сайт, не будет продаваться, передаваться в аренду или публиковаться.

Кроме того, IDSI вправе раскрывать информацию о Вас и Ваши персональные данные третьим лицам, перечисленным ниже, взявшим на себя обязательство обращаться с такой информацией в соответствии с настоящей Политикой:

 • дочерним и аффилированным компаниям IDSI;
 • подрядчикам и поставщикам услуг, привлекаемым IDSI для поддержки своего бизнеса и Сайта (например, лицам, оказывающим техническую поддержку, официальным дистрибьюторам IDSI и т.д.). IDSI также вправе раскрывать информацию о Вас и Ваши персональные данные в соответствии с требованиями применимого законодательства или нормативно-правовых актов.

Защита информации

IDSI уделяет большое внимание защите Вашей информации и персональных данных. Собираемая нами информация и персональные данные хранятся на защищенных серверах. Кроме того, IDSI принимает и другие обоснованные меры предосторожности в целях защиты данных.

Однако IDSI не может гарантировать, что принимаемые меры безопасности соответствуют каким-либо конкретным стандартам или превышают их. Передача информации через сеть Интернет не является защищенной на 100%. Хранимые данные также не являются полностью защищенными. IDSI не может гарантировать безопасность Сайта, баз данных или сервисов, а также то, что предоставляемая Вами информация не будет перехвачена в момент ее передачи через сеть Интернет. IDSI не несет ответственности за действия третьих лиц.

Право на доступ, изменения, правки и удаление

Вы имеете право на доступ к Вашей личной информации, на внесение в нее изменений и поправок, а также на ее удаление. Вы также можете в любой момент обратиться в компанию IDSI по всем вышеперечисленным вопросам.

Внесение изменений в настоящую политику конфиденциальности

IDSI оставляет за собой право вносить в настоящую Политику любые изменения, а Вы соглашаетесь соблюдать любые такие измененные условия. В случае внесения изменений в настоящую Политику ее новая редакция будет размещена на Сайте. Читайте настоящую Политику периодически и/или прежде чем Вы предоставите какую-либо информацию, позволяющую идентифицировать Вашу личность.

Условия пользования сайтом

Доступ к веб-сайту https://idsi-apps.com (далее – «Сайт») и пользование им регулируются нижеизложенными условиями, а также применимым законодательством. Пользуясь Сайтом, Вы соглашаетесь с настоящими Условиями без каких-либо ограничений и оговорок.

Авторские права

Сайт принадлежит IDSI на праве собственности. Права на все фоновые изображения, пиктограммы, символы, художественные произведения, графические изображения, музыку, тексты, видеоизображения, программное обеспечение и другой контент Сайта (далее – «Контент»), а также на все HTML-коды, CGI-интерфейсы и другие коды и скрипты любого формата, используемые для обеспечения работы Сайта (далее – «Коды»), принадлежат ООО «IDSI». Контент и Коды Сайта защищены авторскими правами. За исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями, Вы не вправе копировать, изменять, загружать, скачивать, передавать, публиковать или размещать для передачи третьим лицам для коммерческих целей или иным образом распространять какие-либо Коды или Контент Сайта без предварительного письменного согласия ООО «IDSI». Вы не вправе использовать Контент или Коды Сайта для каких-либо целей, не предусмотренных настоящими Условиями.

Вы не вправе использовать наименования, логотипы и торговые знаки, представленные на Сайте каким бы то ни было способом, который может ввести в заблуждение, а также любым другим образом без прямо выраженного предварительного письменного согласия IDSI.

Несоблюдение Вами настоящих Условий будет считаться нарушением договора, а также нарушением авторских прав, товарных знаков и иных прав на объекты интеллектуальной собственности. Вы вправе распечатывать информацию, содержащуюся на Сайте, исключительно для некоммерческих целей.

Ответсвенность. Отсутствие гарантий и заверений

Несмотря на то, что компания IDSI прилагает все возможные усилия для размещения на Сайте точной и актуальной информации, она не предоставляет каких-либо гарантий или заверений в отношении такой информации, которая предоставляется в состоянии «как есть». В наиболее полном объеме, допустимом законом, IDSI не несет ответственности за прямой, косвенный, побочный или последующий ущерб, потерю данных, упущенную прибыль, штрафные санкции и/или претензии третьих лиц, связанные с использованием информации и/или продукции, предлагаемой на Сайте, получением доступа к такой информации и/или продукции либо невозможностью их использования. Кроме того, IDSI не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Вашему компьютерному оборудованию или иному имуществу, а также за любые вирусы, которые могут повредить Ваше компьютерное оборудование или иное имущество в результате пользования Вами Сайтом или скачивания Вами информации с Сайта.

Недействительность какого-либо положения настоящих Условий не влияет на действительность остальных положений, которые компетентными судами будут признаны законными и подлежащими соблюдению.

Конфиденциальность

Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, регулирующей порядок обращения с персональной информацией, которую Вы предоставляете компании IDSI.

Ссылки и вэб-сайты третьих лиц

IDSI не несет ответственности за контент любых веб-сайтов, на которых содержатся ссылки на Сайт, либо ссылки, на которые содержатся на Сайте. В случае перехода по ссылкам на любой другой веб-сайт пользователь несет самостоятельную ответственность. Несмотря на то, что IDSI может размещать на Сайте ссылки на другие веб-сайты, такие ссылки предназначены исключительно для удобства пользователя. IDSI не предоставляет каких-либо заверений и отказывается от любых прямых и косвенных гарантий в отношении точности, действительности, пригодности и законности любых материалов или информации, содержащихся на таких веб-сайтах.

Внесение изменений

IDSI вправе вносить изменения в настоящие Условия без предупреждения посредством опубликования новой редакции Условий. Вы принимаете любые измененные Условия и должны периодически знакомиться с их действующей редакцией, применимой при пользовании Вами Сайтом.

Подсудность споров

Любые споры, связанные с материалами, размещенными на Сайте, или пользованием Сайтом, подлежат урегулированию в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Исключительной компетенцией для рассмотрения любых таких споров обладают суды Российской Федерации.

Сайт не является публичной офертой

 1. Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
 2. Нажатия на кнопки или иконки сайта, а также последующее заполнение тех или иных форм, не накладывает на владельца сайта никаких обязательств.
 3. Присланное по e-mail сообщение, содержащее копию заполненной формы заявки на сайте, не является ответом на сообщение потребителя или подтверждением заказа со стороны владельца сайта.
 4. Все материалы, размещенные на сайте, являются собственностью владельца сайта, либо собственностью организаций, с которыми у владельцев сайта есть соглашение о размещении материалов. Копирование любой информации может повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность.
 5. Регистрируясь на сайте или оставляя тем или иным способом свою персональную информацию, Вы делегируете право сотрудникам компании ООО IDSI обрабатывать вашу персональную информацию.